Logo Fotoclub Den Bosch
Home Over ons Reglementen Nieuws Albums Activiteiten Leden Login

Over ons

Onze fotoclub is opgericht in 1968. Vandaar de naam Amateur Fotografen Club 68, kortweg AFC68. We hebben ongeveer 25 actieve leden. Elke twee weken (de even weken) wordt op donderdag een clubavond gehouden. Daar­voor huren wij een ruimte in restaurant en zalencentrum “In de Roos” aan de Zuiderparkweg 282 te ’s-Herto­gen­bosch. De clubavond begint om 20.00 uur en eindigt om 22.15 uur.

Onder begeleiding van een gespreksleider worden foto’s van onze leden besproken. De ene clubavond worden afgedrukte foto’s besproken. De volgende clubavond worden de foto’s met een beamer gepresenteerd. Bij zo’n bespreking gaat het om het beschrijven, analyseren, interpreteren en waarderen van de fotobeelden. De bedoeling is dat we positieve feedback geven en elkaar suggesties aanreiken hoe we ons werk kunnen verbete­ren. De onder­­werpen van de getoonde foto's zijn heel divers. Landschapsfoto’s, portretten, straatfoto’s,  reisfoto’s, architectuur­foto’s of abstracte beelden, alles komt voorbij.

Naast de clubavonden voor alle leden zijn er ook activiteiten voor kleinere groepen. Dat betreft onder meer de werkgroepen landschapsfotografie en straatfotografie. Een werkgroep portretfotografie is in oprichting. Sinds 2015 houden we ook huiskamerbijeenkomsten voor 6 tot 8 leden waarop we dieper ingaan op camera­techniek en foto­bewerking.

Eenmaal per jaar gaan we gezamenlijk op pad voor een fotoshoot. Verder is het de bedoeling dat ook de leden van de werkgroepen er met elkaar op uit trekken om foto’s te maken.

Alle leden van AFC68 zijn automatisch ook lid van de landelijke Fotobond en daardoor gerechtigd deel te nemen aan bondsactiviteiten en -wedstrijden. Deelname gebeurt uiteraard op basis van vrijwilligheid. De club neemt jaar­lijks deel aan de clubwedstrijd van de bond. Verder maakt onze club bij herhaling gebruik van de onder­steuning door mentoren van de Fotobond.

Het streven is om ten minste eenmaal per jaar werk van onze eigen leden te exposeren. Sinds najaar 2013 hebben we zelfs een vaste expositieruimte in zorgcentrum Antoniegaarde aan de Zuid-Willemsvaart 509. De tentoon­­stellingen in Antoniegaarde wisselen in principe driemaal per jaar.

Fotografen die belangstelling hebben voor het lidmaatschap van AFC68 mogen vrijblijvend drie keer een club­avond bijwonen. Als zij graag lid worden, kunnen zij zich melden bij de secretaris. Als het maximale aantal leden nog niet is bereikt, kunnen zij als lid worden toegelaten. De contributie bedraagt € 55 per jaar. Het lidmaatschap van de landelijke Fotobond is daarbij inbegrepen.

Het huidige bestuur bestaat uit:

·  Theo Welten, voorzitter

·  Guus Haffmans, eerste secretaris

·  Ben van Amelsfort, tweede secretaris

·  Martin van Deudekom, penningmeester

 

De coördinatie van de exposities wordt verzorgd door:

·  Karin Wijma

 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar onze secretaris:

Ben van Amelsfort, 0411-644097 of  benvanamelsfort@home.nl.